FÖRENINGEN TJUST ALLMOGEBÅTAR

Föreningen Tjust Allmogebåtar verkar för att bevara och förvalta gamla båttyper från Tjust samt båtbyggar- och fiskartraditioner runt dem.

Föreningen Tjust Allmogebåtar har sin hemvist och verksamhet på Rågö utanför Loftahammar, där båtslip och verkstadslokaler håller på att anläggas. På Rågö kommer föreningens verksamhet att bli en viktig del av det kulturella utbudet på ön.

Målsättningen är förutom att samla, reparera och bevara gamla båttyper från Tjust, även att bygga nya båtar som ett led i utbildning och kursverksamhet kring verksamheten.

Föreningen Tjust Allmogebåtar blir det 15:e arbetslaget i landet inom ramen för FAB, Föreningen Allmogebåtar som har sitt säte på Bassholmen i närheten av Lysekil. FAB som bildades för över 30 år sedan har nu 3.200 medlemmar i hela landet. FAB utger 3 årliga medlemstidskrifter samt en årsbok.

De olika arbetslagen är belägna runt hela Sveriges kust och i de stora sjöarna. En vit fläck på sjökortet har dock varit smålandskusten, som nu är utfyllt. Läs mer om FAB och de andra arbetslagen på; www.allmogebatar.nu

Intresset för att bevara våra regionala och traditionella båttyper ökar i takt med att allt fler båtar tas ur bruk för sitt ursprungliga ändamål, byggs om till fritidsbåtar eller lämnas att sakta kompostera i ett albusksnår.

Detta intresse ska nu fångas upp i Tjust, så att kommande generationer kan få uppleva musiken från en råoljemotor eller känslan av att ro eller segla en tjär- och linoljedoftande lillöka.

Arbetslaget söker medarbetare

Om denna vison ska bli verklighet behöver vi medlemmar med olika intressen och kunskaper såsom: Tjärkarlar, linoljeförare, motormän, skeppstimmermän, hantlangare, smedhalvor, allmogeforskare, skribenter, kapellerare, repslagare, båtdragare, påmastare, konservatorer, segelsömmare, båtmätare, museeguider, alltiallo människor och andra intresserade. Det finns plats för alla. Vi eftersträvar på sikt en jämn könsfördelning och en ojämn åldersfördelning.

sida_17_2008-04-11_1207920359.jpg

sida_17_2008-04-11_1207920374.jpg

sida_17_2008-04-11_1207920397.jpg

sida_17_2008-04-11_1207920409.jpg

Föreningen Tjust Allmogebåtar   E-post: info snabela tjustallmogebatar.com   Tel: 070-783 25 98

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz